Medisch centrum Nova

MC NOVA

Health checks

Health checks

Een health check is een onderzoek dat gericht is op het beoordelen van je algehele gezondheid. Het wordt vaak uitgevoerd zonder dat je specifieke klachten hebt, als een preventieve maatregel om inzicht te krijgen in je gezondheid. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van health checks:

Bloedonderzoeken:
Check-up Uitgebreid: Dit onderzoek biedt inzicht in je bloedwaarden en de werking van je organen. Het helpt je te begrijpen waar je gezondheidsrisico’s liggen en wat je kunt verbeteren om gezonder te leven. Dit onderzoek moet nuchter worden afgenomen1.
Vitamine D: Dit onderzoek beoordeelt of je tijdens de afgelopen winter voldoende vitamine D hebt gekregen. Vitamine D is essentieel voor je algehele gezondheid1.
Vitamine B: Dit bloedonderzoek meet vijf B-vitaminen (B1, B2, B6, B11/foliumzuur en B12) om een eventueel tekort vast te stellen1.

Specifieke gezondheidschecks:
Duursport: Dit onderzoek beoordeelt of je lichaam klaar is voor duursport. Het kijkt naar aerobe verbranding, wat belangrijk is voor duursporters1.
Slaapproblematiek: Dit onderzoek onderzoekt de achterliggende oorzaak van slaapproblemen, omdat voldoende slaap essentieel is voor je welzijn1.

Andere gezondheidschecks:
Er zijn ook andere gezondheidschecks beschikbaar, zoals controles door medisch specialisten (bijvoorbeeld cardiologen, radiologen of dermatologen)2.

Het doel van een health check is om vroegtijdig gezondheidsrisico’s te identificeren en preventieve maatregelen te nemen om je welzijn te bevorderen.

Je krijgt inzicht in je gezondheidsrisico’s, zoals hart en vaatziekten of diabetes, maar ook hoe je organen (hart, lever, nieren) en lichaamsprocessen functioneren. Bovendien krijg je inzicht in hoe sterk je immuunsysteem is, of er ontstekingen gaande zijn en of je tekorten hebt aan belangrijke voedingsstoffen.