Medisch centrum Nova

MC NOVA

POH-GGZ

POH-GGZ

De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Deze praktijkondersteuner werkt samen met de huisarts en heeft als taak om te signaleren, diagnosticeren, interveniëren en ondersteunen bij psychische problemen. De POH-GGZ probeert een zo goed mogelijk beeld te vormen van jouw problemen en maakt vervolgens een inschatting van het soort hulp dat je nodig hebt. Afhankelijk van de klachten, kan de praktijkondersteuner zelf met jou aan de slag gaan en een kort behandeltraject starten met enkele vervolggesprekken, of bijvoorbeeld doorverwijzen naar de generalistische basis ggz of specialistische ggz. Bij doorverwijzing zal verdere behandeling plaatsvinden bij een ggz-instelling. De werkzaamheden van een POH-GGZ bestaan dus onder andere uit intakegesprekken en consulten – live of telefonisch – en soms worden er ook visites gedaan. Niet alleen jijzelf, maar ook familie en naasten kunnen indien nodig hulp krijgen van de praktijkondersteuner.

De functie van praktijkondersteuner kan vanuit verschillende soorten vooropleidingen worden vervuld. Het kan een psycholoog zijn, maar ook een sociaal pedagogisch hulpverlener, verpleegkundig specialist, orthopedagoog of maatschappelijk werker bijvoorbeeld, met de nodige aanvullende scholing en/of werkervaring. Nog even op een rijtje in wat voor een soort gevallen de POH-GGZ om de hoek komt kijken:

 • Een praktijkondersteuner kan bijvoorbeeld hulp bieden bij:
  • Depressie en angstklachten
  • Stress en burn-out
  • Rouwverwerking
  • Slaapproblemen
  • Verslavingsproblematiek
  • Psychosociale problemen
  • Begeleiding bij chronische ziekten

Kortom, de POH-GGZ speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen binnen de huisartsenpraktijk.