Medisch centrum Nova

MC NOVA

POH Somatiek

POH somatiek

Een Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) werkt in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum en opereert zelfstandig onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de huisarts. De POH-S heeft eigen spreekuren en begeleidt en coacht patiënten met chronische somatische aandoeningen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Diabetes mellitus
  • Astma
  • Longziekten
  • Hart- en vaatziekten

De POH-S biedt zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. Voor ouderen met meerdere aandoeningen fungeert de POH-S als één vast aanspreekpunt. Bovendien is een huisbezoek vaak mogelijk. De praktijkondersteuner somatiek speelt een belangrijke rol in het begeleiden van patiënten met lichamelijke klachten binnen de huisartsenpraktijk.