Medisch centrum Nova

MC NOVA

Praktijkassistente

Praktijkassistente

De praktijkassistente is het vaste aanspreekpunt van de praktijk. Bij haar kuntu met veel vragen terecht. Zij kan u bij veel voorkomende, niet ernstige klachten, adviezen geven. Met de huisarts zijn hierover afspraken gemaakt. Zij hebben dagelijks een eigen spreekuur hiervoor.

Een doktersassistent werkt in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum en ondersteunt de huisarts. De doktersassistent is de spil in de praktijk en het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Zij voert zelfstandig kleine medische handelingen uit, ondersteunt de huisarts bij medische handelingen als dat nodig is, en houdt de administratie (zoals patiëntendossiers) bij. Daarnaast beantwoord zij de telefoon en plan ze het spreekuur. Ze maakt deel uit van een multidisciplinair team in de huisartsenpraktijk en heeft regelmatig overleg met de huisarts en andere teamleden.  Hier zijn enkele taken die een doktersassistent uitvoert:

 1. Medische handelingen:

  • Opnemen van de bloeddruk.
  • Toedienen van injecties.
  • Prikken van bloed.
  • Aanstippen van wratten.
  • Verwijderen van hechtingen.
  • Uitspuiten van de oren.
  • Verbinden van wonden.
  • Uitvoeren van urineonderzoek.
  • Maken van uitstrijkjes.
  • Steriliseren van instrumenten.
  • Verlenen van EHBO.
  • meten van de bloedsuiker
  • uitvoeren van zwangerschapstest
  • maken van hartfilmpje
 2. Administratieve taken:

  • Ontvangen en voorlichten van patiënten.
  • Aannemen van de telefoon.
  • Beheren van de correspondentie.
  • Verspreiden van informatiefolders.
  • Plannen van het spreekuur.
  • Uitschrijven van herhaalrecepten.
  • Beheren van de medicijnvoorraad.
  • Patiëntendossiers op orde houden.
  • uitslagen doorgeven van laboratoriumonderzoek en foto’s
  • vragen beantwoorden over verwijsbrieven – machtigingen
  •  

De doktersassistent heeft net als de huisarts een beroepsgeheim en werkt nauw samen met andere zorgverleners om patiënten goed te helpen.