Medisch centrum Nova

MC NOVA

Spreekuur

De huisarts voert verschillende soorten consulten uit om patiënten te beoordelen, te behandelen en te adviseren. Hier zijn enkele veelvoorkomende type consulten bij de huisarts:

 1. Fysieke consult:

  • Patiënten komen naar het spreekuur op de huisartspraktijk.
  • Tijdens deze consulten voert de huisarts lichamelijk onderzoek uit, luistert naar de klachten en stelt vragen om tot een diagnose te komen.
 2. Telefonische consult:

  • Soms is het niet nodig om fysiek naar de praktijk te komen. De huisarts kan ook telefonisch advies geven.
  • Telefonische consulten zijn handig voor eenvoudige vragen, herhaalrecepten of het bespreken van uitslagen.
 3. Email consult:

  • Via email kun je vragen stellen aan de huisarts.
  • Dit kan handig zijn voor niet-dringende vragen of het opvragen van informatie.
 4. Video consult:

  • Dit kan via beeldbellen. De huisarts nodigt je uit met een speciale link.
  • Dit kan handige zijn als je een live beoordeling nodig is zonder medisch onderzoek. bijvoorbeeld beoordelen van een wond.
 5. Dubbel consult:

  • Als er meer tijd nodig is, kan de patiënt een dubbel consult aanvragen (20 minuten in plaats van 10-15 minuten).

Het type consult hangt af van de aard van de klachten, de urgentie en de behoeften van de patiënt

Spreekuur van de huisarts
Voor een afspraak wordt 10 minuten gerekend. Denkt u daar niet genoeg
aan te hebben omdat u bijvoorbeeld voor meerdere problemen komt of met
meerdere personen, overleg dan even met de assistente. Mocht u onverwachts
toch verhinderd zijn, dan dient u minimaal een uur voor aanvang uw afspraak
af te zeggen.
Voor een goede spreekuurplanning is het noodzakelijk dat de assistente weet
waarom u een afspraak wilt maken, zij zal daarom vragen om de reden van het
maken van een afspraak. Wij zijn helaas genoodzaakt om patiënten die een
afspraak niet uiterlijk één uur voor aanvang afzeggen, als schadevergoeding
een wegblijftarief van € 15,- in rekening te brengen.

Bezoek aan huisarts:

Elke ochtend en middag wordt er in de praktijk spreekuur gehouden door de huisartsen. Heeft u voorkeur voor een bepaalde arts, dan kunt u dat doorgeven aan de assistente.

’s Ochtends (vanaf 08:15 uur) en ’s middags (tot 16:00 uur)
Gemiddeld 10 minuten per afspraak
Uitsluitend op afspraak
Kan vaak dezelfde dag

Telefonische spreekuur

Beeldbellen

Visite

Huisbezoek aanvragen tussen 8.00 – 10.30 uur
Omdat er op de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek is het altijd beter om naar de praktijk te komen. Als u daar niet toe in staat bent, kunt u een visite aanvragen. 

Huisbezoeken zijn alleen mogelijk indien u om medische
redenen niet naar de praktijk kunt komen, bijvoorbeeld als u bedlegerig bent of ernstig ziek. Koorts is geen bezwaar om naar de praktijk vervoerd te worden.


Vervoersproblemen zijn geen reden voor een visite. Bij twijfel kunt u natuurlijk met de assistente overleggen. Na 10.30 uur kunt u alleen nog spoedhuisbezoeken aanvragen.

EHBO

Voor eerste hulp (verwondingen, verbrandingen enz.) kunt u overdag altijd direct terecht. U dient wel van tevoren even te bellen. In de avond en het weekend kunt u de huisartsenpost bellen, telefoon: 0900 – 450 14 50.

Waarnemers

In vakantieperioden en als de huisartsen niet aanwezig zijn op de praktijk in verband met nascholing of andere werkzaamheden, kan het voorkomen dat er een waarnemend huisarts spreekuur doet. Wij werken zo veel mogelijk met een vaste waarnemer.