Medisch centrum Nova

MC NOVA

Uitslagen

Uitslagen

Uitslagen van bloed, urine en röntgenonderzoek kunt u tussen 8.00 en 12.00
uur en tussen 14.00 en 17.00 uur opvragen bij de praktijkassistente. Zij zal u hierover informeren en eventueel een vervolgafspraak maken. Voor urineonderzoek kunt u dat nog dezelfde dag opvragen, bloedonderzoek meestal na 3 dagen.
De uitslag van een foto-onderzoek kunt u na 5 dagen opvragen.

In onze praktijk kan bloed worden afgenomen voor laboratoriumonderzoek. De uitslagen zijn vaak de volgende werkdag bekend. Wij hebben een CRP apparaat in de praktijk.

In een huisartspraktijk worden verschillende bloedonderzoeken uitgevoerd om de gezondheid van patiënten te beoordelen en mogelijke aandoeningen op te sporen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende bloedtesten:

  1. Bezinkingssnelheid (BSE): Dit onderzoek meet de snelheid waarmee rode bloedcellen in een buisje bezinken. Het kan helpen bij het opsporen van ontstekingen of infecties
  2. C-reactief proteïne (CRP): Een verhoogd CRP-niveau kan wijzen op ontstekingen in het lichaam. Het wordt vaak gebruikt om de ernst van ontstekingen te beoordelen
  3. Hemoglobine (Hb): Deze test geeft een algemene indruk van de gezondheid en detecteert bloedarmoede
  4. Glucose bloedtest: Hiermee wordt de bloedsuikerspiegel gemeten, wat belangrijk is bij het diagnosticeren van diabetes.
  5. Schildklierfunctietest (T4): Dit onderzoek controleert de werking van de schildklier en kan afwijkingen opsporen
  6. Prostaatspecifiek antigeen (PSA): Een PSA-test wordt gebruikt om prostaataandoeningen, zoals prostaatkanker, te evalueren

Deze bloedonderzoeken helpen huisartsen bij het stellen van diagnoses en het monitoren van de gezondheid van hun patiënten.